imbri

Context

Binnen de IT afdeling zoeken we een projectcoördinator. De projectcoördinator zal nauw samenwerken met de projectmanagers binnen de IT. Hij / zij zal verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen en faciliteren van organisatorische excellentie met betrekking tot projecten, programma en portfolio management.

Opdracht

We zijn op zoek naar een projectcoördinator. Hij / zij moet IT-project- en programmabeheerondersteuning kunnen bieden. De projectcoördinator biedt rapportage, structuur, financiën, efficiëntie, normen en kwaliteitsborging tussen projecten. Dit stelt de projectcoördinator tevens in staat om tijdig accurate informatie te verstrekken aan belangrijke belanghebbenden voor effectieve besluitvorming.

Vaardigheden / Competenties

 1. Rapportage en projectuitvoering

 • Zorgen voor tijdige en kwalitatieve levering van de algemene rapportage en de projectprestaties;
 • Verantwoordelijk voor monitoring en rapportage over projectbudget en middelen;
 • Project- en programmabeheerders uitdagen met betrekking tot de tijdigheid, kwaliteit, nauwkeurigheid en integriteit van Project Management-deliverables;
 • Voorbereiden van programma- en financiële rapportage en analyse van het competentiecentrumproject en niet-standaard veranderingsprestaties;
 • Woon vergaderingen van de projectraad bij en maak indien nodig notulen van vergaderingen;
 • Tijdige escalatie van problemen naar alle relevante belanghebbenden.
 • Ondersteuning van verschillende soorten projecten SAP, Infrastructuur, Verkoop & Marketing.
 • Release management ondersteuningsactiviteiten (gerelateerd aan SAP).

 

 1. Ondersteuning van projecten / programma’s

 • Samen ontwikkelen van projectplannen en proactief assisteren bij reguliere planningsactiviteiten;
 • Zorg voor nauwkeurige dashboardrapportage en metrics voor projectmanagement (status op de drievoudige beperking);
 • Bied begeleiding tijdens het proces van financiële prognoses (budget) en ondersteun proactief financieel management;
 • structureer regelmatig herzienings- en tolpoort-vergaderingen;
 • Bereid communicatie en / of escalaties voor over de kwesties / risico’s en de vereiste noodmaatregelen / compensatie-acties voor de projectsponsor en belanghebbenden;
 • Veilige documentatie van alle relevante projectbeheersdocumenten, beslissingen en wijzigingen.

 

 1. Werk aan verbeteringen

 • Lever proactieve input in projectmanagementproces, -bestuur en -documentatieverbeteringen;
 • De uitrol en inbedding van project (programma) managementmethoden aansturen;
 • Participeer initiatieven om de efficiëntie en effectiviteit van de projectmanagementprocessen te verbeteren in samenwerking met IT Means & Methods.

 

Vaardigheden

Naast de harde vaardigheden die we verwachten

 • Kennis / ervaring met projectmanagement en / of projectondersteuning
 • Inzicht in Project Management Methodiek zoals PMP, Prince II, Agile / Scrum, …
 • 2-4 jaar relevante ervaring
 • Hands-on
 • Flexibel / Pragmatisch
 • Sterke communicator
 • Sterke drive
 • Nederlands en Engels.

Informatie omtrent de opdracht

 • Begin zo snel mogelijk tot eind 2018 met een optie op verlenging.
 • 1FTE