top of page

SERVICE DELIVERY MANAGER

Voor onze klant in Drenthe ben ik op zoek naar een Service Delivery Manager. Het is een project voor 12 maanden, 36 uur per week (hybride) met optie tot verlening.

Service Delivery Manager

Voor het domein Agro Klantinteractie en Telecom zoeken we een (Service) Delivery Manager voor het leiden van werkzaamheden rondom de levering van applicaties in ons domein. De werkzaamheden bestaan uit het beheer van een aantal kleine applicaties voor verschillende klanten waarbij meer de nadruk ligt op het ICT-regisseur zijn. Bij deze werkzaamheden werk je samen met de Relatiemanager van de betreffende klanten. Daarnaast bestaan de werkzaamheden uit het, in nauwe samenwerking met de RTE en Scrum Master, ondersteunen van een DevOps-team welke samengesteld is uit medewerkers van onze relatie en hun klanten.

Als (Service) Delivery Manager ben je verantwoordelijk voor het faciliteren en begeleiden van een DevOps-team.

De volgende werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd:

 • Faciliteren opleveringsproces, ook bij betrokkenheid derde partijen;

 • Input leveren voor bepalen van de budgetgrootte voor beheer en nieuwbouw projecten;

 • Maandelijkse rapportages opstellen, zowel kwalitatief als kwantitatief over beheer en vernieuwing;

 • Ondersteunen teamleider;

 • Meedenken en verbetervoorstellen doen op het gebied van o.a. het voortbrengingsproces;

Het belangrijkste is dat je als (Service) Delivery Manager van het DevOps-team in een agile omgeving je werk moet doen en faciliterend moet zijn aan het team en de Product Owner en nauw kunt samenwerken met de Scrum Master en RTE. We zoeken dus niet een traditionele leider, die stuurt op uitkomsten en teamleden aanstuurt, maar iemand die het team faciliteert. Je hebt dus kennis van de agile-wereld en kennis van traditionele sturing en hebt in beide werelden werkzaamheden uitgevoerd.


Binnen het domein hebben de ketens meerdere focusgebieden

 • Implementeren nieuwe functionaliteiten.

 • Beheren functionaliteiten.

 • LCM op de functionaliteiten.

 • opruimen van functionaliteiten die niet meer nodig zijn.

 • invulling geven aan het kwaliteitskader van onze klant.

Als Delivery Manager ben jij de vertegenwoordiging richting de klanten van onze relatie. In opdracht van de teamleider. Ook ben jij voor alle andere afdelingen van onze klant aanspreekpunt als er iets gedaan moet worden, wat jouw keten raakt. Hierbij sta je dan ook in nauw contact met de Product Owner omdat jij een belangrijke stakeholder voor hem bent.


Eisen

 • Aantoonbare ervaring met agile werkwijzen.

 • Aantoonbare ervaring als Servicemanager en/of Delivery Manager.

 • Min. 4 jaar (Service) Delivery Manager bewezen ervaring 4 jaar waarvan niet langer dan 1 jaar geleden.

 • Min. 4 jaar bewezen Agile ervaring waarvan niet langer dan 1 jaar geleden.

Competenties

 • Faciliterend leider, gericht op samenwerking met klanten en teams van onze relatie.

 • Genuanceerd in de communicatie, nauwkeurig in uitvoering en rapportages.

 • Denkt mee over de aanpak.

 • Is in staat het vertrouwen te geven aan het agile-team.

 • Is in staat de hoofdlijnen duidelijk te rapporteren aan de opdrachtgever.

 • Je moet je weg weten te vinden in een omgeving, waarbij de opdrachtgeverslijn nog veel gestoeld is op traditionele PRINCE2 methodiek en besluitvorming en een agile team. Deze schakelingen moet je kunnen zien en doorgronden.


Geïnteresseerd? Neem contact met mij op via: robin.amory@imbri.nl | +31 (0)6 48 03 47 69


bottom of page