top of page

IT Projectmanager

Voor onze klant in Nijmegen ben ik op zoek naar een project manager. Het project is voor minimaal 6 maanden. Belangrijke project management verantwoordelijkheden zijn het creëren van duidelijke en haalbare project doelstellingen, het opstellen van de project vereisten, en het managen van de beperkingen van de project management driehoek", dat zijn kosten", tijd" en scope", om de beste kwaliteit te leveren.


Belangrijkste taken

 • Voert de totale projectlevenscyclus uit, gebaseerd op SCRUM/agile, of Waterval (waar nodig) methodologie;

 • Organiseert het project en regelt de management activiteiten in termen van scope, kwaliteit, tijd, kosten, informatie en organisatie (governance). Specificeert en organiseert de bemensing van het project, risicobeoordelingen en te hanteren kwaliteitsnormen, alles binnen de richtlijnen van het programma of de IT-afdeling;

 • Controleert het projectbudget en de projectvoortgang in relatie tot de scope. Neemt waar nodig corrigerende maatregelen en genereert adequate rapportages om ervoor te zorgen dat het projectbudget optimaal wordt benut en de tijdslijn wordt gehaald;

 • Bereidt de Project board met de belangrijkste stakeholders van IT en Business voor en zit deze voor. Zorgt voor stakeholder management gedurende het gehele project om een succesvol resultaat te behalen.

Vaardigheden en bekwaamheden

 • Beschikt over uitstekende plannings- en organisatievaardigheden om de reikwijdte te bepalen en te bepalen welke middelen nodig zijn, om de tijd en de financiële inzet te schatten, en om de voortgang van het project te bewaken en erover te rapporteren;

 • In staat om problemen en risico's te beheren;

 • resultaatgericht zijn. In staat zijn om een momentum te creëren gebaseerd op hun uiteindelijke doel om dingen gedaan te krijgen;

 • Stakeholdermanagement. In staat zijn om constructieve relaties met zakelijke stakeholders te vormen, te bewaken en te onderhouden door hun verwachtingen van winst te beïnvloeden;

 • Oriëntatie op de eindgebruiker;

 • Analytische en besluitvormingsvaardigheden;

 • In staat om een team van projectleden te managen;

 • Sterke communicatieve vaardigheden.

Profiel

 • Bachelor/universitaire graad in informatiebeheer en -auditing, bedrijfskunde of computerwetenschappen;

 • Minimaal 10 jaar IT-ervaring, waarvan meerdere jaren op het gebied van bedrijfsinformatiemanagement, applicatiemanagement en/of IT-projectmanagement (inclusief risico-, business case- en stakeholdersmanagement);

 • Kennis van en ervaring met het implementeren van en werken met diverse methoden en standaarden voor projectmanagement en governance van de IT-portfolio;

 • Kennis van methoden en standaarden op dit gebied zoals Prince2;

 • Kennis van Agile- en scrum-ontwikkelmethoden, gecombineerd met projectmanagement;

 • Kennis van de machine-industrie en hun business model/processen is een pré;

 • Sterke Engelse vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;

 • Je bent een generieke project manager met ervaring in het aansturen van teams en begeleiden van de business;

 • Ervaring heeft met SAFe en IPMA;

 • 1x per week op kantoor is wenselijk, zeker in de inwerkperiode;

 • Naast Nederlandse taal ook ervaring met Engelse taal in woord en geschrift;

 • Assertief en zelfstartend.


Geïnteresseerd? Neem contact met mij op via luc.schlag@imbri.nl of +31(0)6 28528870.


bottom of page